Autoterm skroggjennomføring 24 mm eksos bøyd utløp